Electrasafe, eerlijk over elektriciteit


Electrasafe Inspecties is gecertificeerd keurmeester van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Wij inspecteren bij particulieren én bedrijven. In tegenstelling tot andere installateurs en klusbedrijven, voert Electrasafe geen reparaties, onderhoud of nieuwbouw uit. Ook hebben wij geen connecties met installateurs of klusbedrijven. Zo hebt u de garantie dat uw keuring altijd volledig objectief en onafhankelijk uitgevoerd wordt.


Particulieren/huiseigenaren


Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en deugdelijkheid van de elektriciteitsvoorziening in uw woning. Een keuring van uw installatie kan vaststellen of deze nog aan vastgestelde normen voldoet. NEN 3140, de norm die alle relevante eisen voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties bevat, schrijft voor dat een dergelijke keuring minimaal eenmaal per vijf jaar wordt uitgevoerd. U ontvangt na keuring een duidelijk en helder inspectierapport.


Bedrijven


Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Daaronder valt ook het regelmatig keuren van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Is er in uw bedrijf niemand die geschoold of ervaren genoeg is om dergelijke keuringen uit te voeren en de NEN3140 in de bedrijfsstructuur te implementeren? Electrasafe kan u dit volledig uit handen nemen.

NEN 3140 in het kort:

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

 

NEN 3140 in de Praktijk:

Door inspecties en metingen van arbeidsmiddelen en installaties, doen we er alles aan om de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken.NEN 3140 en de wet:

Is de keuring van elektrische apparatuur verplicht? Wat zegt de Arbo-wet? De checklist VCA? En het Arbobesluit?